Maritime Heritage Skills Publicatie

In deze publicatie rapporteren wij, het INTERREG IVa-cluster Maritime Heritage Skills, over de bereikte voortgang in de kapitalisatie en valorisatie van de resultaten uit voorgaande projecten. Door een methode te ontwikkelen om kennis en ervaring te delen en te certificeren, zijn we er in geslaagd de vastgestelde Traditionele Maritieme Vaardigheden (Traditional Maritime Skills, TMS) bruikbaar te maken voor educatieve doeleinden in de nabije toekomst. Door een inventarisatie te maken van de positie van het maritiem erfgoed in de moderne samenleving, hebben we een inschatting kunnen maken van de economische waarde die ‘wat eens was’ kan hebben voor de toekomst. Hoe we geschiedenis actueel kunnen houden, kansen kunnen herkennen wanneer ze zich voordoen en het publiek kunnen enthousiasmeren voor ons doel. Om Maritime Heritage Skills in een heel nieuwe context te plaatsen, stellen we verder onderzoek voor naar de voors en tegens van het conserveren van maritiem erfgoed voor toekomstige generaties. Dit alles is onderwerp geweest van internationale conferenties, waarvan de resultaten verwerkt zijn in de feedback op en conclusies uit dit rapport.

Kies taal...   EN   |   FR

 
Kies Taal...