Afmetingen schip bepalen

Introductie

Houten vissersschepen werden niet van een bouwtekening, maar op het oog gebouwd, naar wens van de schipper. Deze bestelde dan een schip dat leek op bijvoorbeeld de ‘schouw Adriana’, maar dan één die iets meer lading mee kon nemen. Zij mocht niet breder worden, dus werd zij iets hoger. De gewenste maten werden genoteerd en golden als uitgangspunt voor de bouw van een nieuwe schouw.

Werkwijze

Als een houten vissersschip gerestaureerd moet worden, zijn er meestal geen bouwtekeningen van beschikbaar, omdat verreweg de meeste houten schepen op het oog zijn gebouwd. Vaak zijn de originele maten waarop het schip gebouwd is dan ook niet terug te vinden. Dat betekent dat de scheepsbouwer in zo'n geval de afmetingen van het schip zelf bij benadering moet bepalen. Een scheepsbouwer volgt dan de volgende stappen: 

  • Voor het bepalen van de oorspronkelijke afmetingen van het oude houten schip, dat gerestaureerd moet worden, kijkt de scheepsbouwer eerst of er nog beschrijvingen of fotomateriaal van het schip bewaard zijn gebleven. De scheepsbouwer zoekt zo mogelijk archiefmateriaal bij elkaar, om zoveel mogelijk te weten te komen over de oorspronkelijke afmetingen van het schip.

  • Vervolgens bekijkt de scheepsbouwer het schip zeer nauwkeurig. Een oud houten schip verzwakt en zakt uit. Het schip raakt door het zwakke hout zijn verband kwijt, waarbij het model en de afmetingen steeds meer af gaan wijken van het oorspronkelijke schip. Meestal zijn in de loop der tijd diverse reparaties uitgevoerd en houten delen vervangen. Vaak wilde de eigenaar het schip wel behouden, maar was deze war te armlastig om het grondig te repareren, dus werd het hoofddoel “blijven drijven". Bij dergelijke reparaties kwam de juiste vorm, weliswaar met pijn in het hart, toch op de tweede plaats. De scheepsbouwer brengt in kaart waar welke reparaties zijn uitgevoerd en hoe deze de vorm en afmeting van het schip kunnen hebben beïnvloed.

  • Na het doen van archiefonderzoek en het lezen van de sporen in het oude schip, bepaalt de scheepsbouwer de afwijkingen in afmetingen ten opzichte van de (vermoedelijke) oorspronkelijke afmetingen. Deze afmetingen worden genoteerd als uitgangspunt voor de restauratie van het houten vissersschip (foto 1).
 
Kies Taal...

Benodigd Gereedschap

  • Papier
  • Potlood

Benodigde Materialen

  • Archiefmateriaal