Bouwwijze schip bepalen

Introductie

De meeste houten Zeeuwse scheepstypen zijn overnaads gebouwde schepen. De bouwvolgorde van overnaadse schepen is geheel anders dan van gladboordige schepen. Bij de laatste wordt eerst het spantenraam gezet. De huidplanken worden daarna aan de spanten bevestigd. De sterkte van deze schepen komt uit de zware spanten – de huidplanken zijn relatief dun.

Bij de overnaadse schepen worden eerst het vlak en de zijden opgezet en met koperen nagels aan elkaar geklonken, waarna de spanten worden gezet. Op de naad worden de planken op elkaar bevestigd, waarbij de huidgangen gelijkmatig worden afgedicht, waarmee tegelijkertijd het schip wordt uitgestrookt. Uitstroken wil zeggen dat op deze manier de lijnen van het schip worden bepaald. De sterkte van overnaadse schepen komt uit het gebruik van brede en dikke planken.

Materialen en gereedschappen

Archiefmateriaal. Mondelinge informatie van oud-schippers of familieleden. Boeken over scheepstypen. Zo mogelijk: boeken over de bouw van het type schip dat gerestaureerd moet worden. Fotoboeken uit de tijd dat het te restaureren schip nog voer. Schaalmodellen van schepen van hetzelfde type. Zie hiervoor de Literatuurlijst in de Bijlagen.

Werkwijze

De scheepsbouwer zoekt met behulp van boeken, fotomateriaal en verhalen van oud-schippers de historie uit van het schip dat hij wil gaan restaureren. De historie van het schip vertelt veel over de bouwwijze van het schip en biedt handvatten voor de restauratie. In het geval van de overnaads gebouwde mosselschouw ‘Nieuwe Zorg’ is het schip gebouwd voor het vervoer van mosselen en mosselzaad vanaf de mosselbanken dicht in de buurt van de haven. Er hoefden geen lange afstanden mee afgelegd te worden, maar er moest wel veel lading meegenomen kunnen worden. Het moest dus eigenlijk een vrachtscheepje zijn, een stevig schip dat veel gewicht mee kon nemen. De ‘Nieuwe Zorg’ is dan ook een stoer scheepje met veel volume. De schouw zeilde goed en was nog tot windkracht 6 alleen te varen. De ‘Nieuwe Zorg’ kan ongeveer 10 ton lading meenemen en weegt zelf ongeveer 8 ton. De scheepsbouwer noteert de bijzonderheden over de bouwwijze (foto 1) en betrekt deze in het restauratieplan.

 
Kies Taal...

Benodigd Gereedschap

See 'Materialen en Gereedschappen' in main text

Benodigde Materialen

See 'Materialen en Gereedschappen' in main text