De vorm van een schot bepalen – 'Modelleren'

Introductie

Alle vaartuigen hebben hun eigen vorm. Dit betekent dat de rondingen resulteren in onhandige ruimtes waar constructies aan moeten worden aangepast, zoals schotten. Schotten moeten zo worden gemaakt, dat ze perfect tegen de romp passen met het oog op de stevigheid van de constructie, waterdichtheid, enz.

Meestal is dit proces niet eenvoudig en wordt het uitgevoerd in een besloten ruimte met andere constructies rondom. Het kan voorkomen dat de rompzijde geen uniforme ronding heeft of dat het schot aan balken moet worden aangepast. Dit is dus een complexe vorm met beperkte ruimte die een hoge mate van nauwkeurigheid vereist.

Er zijn twee gangbare manieren om dit te bereiken. Ten eerste met gebruik van modelleerstokjes en een lijmpistool om een fysiek patroon te maken en ten tweede met behulp van een model en een afzetpaal om deze vorm vast te leggen. Chris Rees toont de tweede methode aan de hand van een schot in Grayhound.

Werkwijze

Het proces wordt stap voor stap gedemonstreerd in de bijgaande videofilmpjes. Het gesprek met de scheepsbouwer, in dit geval Chris Rees, is niet uitgeschreven en gaat over de techniek zoals hij hier ervaring in heeft opgedaan.

Neem het modelleermateriaal (het model) en bevestig dit naast het deel dat moet worden vastgelegd (maak gebruik van schroeven, spijkers of een klem). Het model hoeft geen vorm te worden gegeven, het moet gewoon op een juiste manier in de ruimte passen.

Bepaal welke punten moeten worden vastgelegd om de gewenste vorm te reproduceren. Leg als het om een complexe vorm gaat meer punten vast, vooral op een boog. Op een rechte lijn heeft u alleen het beginpunt en het eindpunt nodig om deze te reproduceren, terwijl voor een kromming wel vijf of zes punten nodig zijn.

Leg bij gebruik van de afzetpaal (markeer één vlak als bovenzijde) de paal op het model waarbij het uiteinde de punt raakt. Trek als alles klopt een lijn langs de paal (de zijde met de uitsparing) en rondom het einde. Het is belangrijk dat ieder punt wordt gemarkeerd. Herhaal dit vervolgens voor alle overige punten. Als er een camera beschikbaar is, is het de moeite waard ter plaatse een foto van het model te maken voor het geval er later problemen ontstaan en de foto kan helpen om deze op te lossen.

Verwijder het model en plaats de voor het schot te gebruiken stok en bevestig deze nogmaals. Leg de paal voorzichtig terug op iedere contourlijn en als alles zich op de juiste plaats bevindt, kan het einde van de paal met een kruis worden aangegeven. Markeer nogmaals ieder punt zodra dit is getekend.

Nadat alle punten op de stok zijn overgenomen, kunnen zij worden samengevoegd met een liniaal of in geval van een kromming met een geschikte richtlat om de vorm na te maken.

Deze aanpak van het maken van een model is geen technisch hoogstandje, maar het werkt en heeft de tand des tijds doorstaan.

 
Kies Taal...

Benodigd Gereedschap

 • Licht
 • Schroevendraaier (in dit voorbeeld niet gebruikt)
 • Hamer
 • Klem (in dit voorbeeld niet gebruikt)
 • Stalen liniaal (in dit voorbeeld niet gebruikt)
 • Waterpas (in dit voorbeeld niet gebruikt)
 • Winkelhaak (in dit voorbeeld niet gebruikt)
 • Meetlint (in dit voorbeeld niet gebruikt)
 • Persoonlijke beschermingsmi-
  ddelen (PBM)
 • Potlood

Benodigde Materialen

 • Geschikt modelleermateri-
  aal zoals triplex en timmerhout om de afzetpaal te maken