Het breeuwen van dekken en rompen

Introductie

Breeuwen wordt gedefinieerd als het kloppen van werk, katoenen touw of touwwerk van algemene vezels in de naden van een houten dek van een schip of de zijkant/romp om deze waterdicht te maken. Dit speelt ook een cruciale rol in het spannen van de romp of het dek van een schip en vermindert de beweging in de lengterichting van naastgelegen planken.

De onderliggende principes van het breeuwen van een vaartuig zijn zeer eenvoudig te demonstreren, maar het is een vaardigheid die niet alleen veel oefening vereist, maar waarbij ook afzonderlijke vaartuigen zo hun eigen problemen kennen. Meestal moet u even de smaak te pakken krijgen, begrijpen welk ijzer u moet gebruiken en hoeveel werk nodig is. Een groot deel van deze vaardigheid wordt opgebouwd door ervaring en nieuw gebouwde schepen hebben weer andere problemen dan oude schepen.

Het uiteindelijke steken van de naad wordt niet gedemonstreerd, omdat zich dit tijdens de demonstratie niet voordeed.

Werkwijze

Het proces wordt stap voor stap gedemonstreerd in de bijgaande videofilmpjes. Het gesprek met de scheepsbouwer, in dit geval Chris Rees, is niet uitgeschreven en gaat over de techniek zoals hij hier ervaring in heeft opgedaan.

De techniek is zeer eenvoudig, maar de fijne kneepjes worden door middel van ervaring eigen gemaakt:

 1. Reinig de te breeuwen naad.

 2. Draai een stuk breeuwmateriaal (werk of katoen) in elkaar. De lengte van het voor te bereiden materiaal zal toenemen naarmate men meer ervaring heeft en sneller werkt.

 3. Leg het materiaal in de naad met behulp van het kalafaatijzer en de breeuwhamer (sommige mensen gebruiken een gewone houten hamer maar gebruik nooit een stalen hamer). De ijzers worden geklopt en niet geslagen. Sommige brede naden moeten met een dubbele hoeveelheid breeuwmateriaal worden afgedicht. Als de naden te dicht zijn, moeten ze mogelijk eerst met een vast ijzer worden bewerkt om de naad te openen en zo het breeuwen mogelijk te maken.

 4. De naad wordt bewerkt met het rabatijzer om het breeuwmateriaal in de naad steviger te maken en hiermee is het breeuwen voltooid.

 5. De naad wordt meestal afgedicht met pek of teer (niet gedemonstreerd).

Laat als de werkzaamheden halverwege een naad worden gestopt het werk indien mogelijk vastzitten. Als u het werk moet afbreken of het is op en u moet met een nieuwe baal beginnen, draai de uiteinden dan in elkaar, zodat ze één geheel vormen.

 
Kies Taal...

Benodigd Gereedschap

 • Breeuwhamer
 • Verschillende breeuwijzers – kalafaat-, rabat-, vaste, gebogen ijzers
 • Hamer
 • Doos om het werk of het katoen schoon en van de vloer te houden
 • Stofzuiger
 • Geschikte steigers voor de rompzijde indien nodig.
 • Persoonlijke beschermingsmi-
  ddelen (PBM)

Benodigde Materialen

 • Werk of katoen
 • Pek als de naden worden afgedekt