Kiellegging

Introductie

Als je besluit om al het hout van het oude schip te vervangen, of als je een nieuw schip bouwt, is de eerste stap van het opzetten van een nieuw vlak het leggen van de kielplank. De staat van de originele ‘Nieuwe Zorg’ was dermate slecht dat is besloten om al het hout te vervangen, na zorgvuldige bestudering van de originele houten delen.

Werkwijze

Het opzetten van een nieuw vlak gebeurt in drie stappen:

  • Je begint met de kielgang, de brede plank in het midden van het vlak (foto 1). Deze is altijd een halve tot een hele duim dikker dan de rest van het vlak. De kielgang steekt altijd iets onder het vlak uit. De kielgang leg je op een vlakke bodem, of je ondersteunt hem met houten blokken. De kielgang moet waterpas komen te liggen.

  • Dan leg je aan weerszijden van de kielgang zo breed mogelijke planken (foto 3). Brede planken kies je, omdat hout onder water toch niet werkt. Door verzadiging met water treedt geen scheurvorming of krimp op. En ook belangrijk: dikke planken leveren minder breeuwnaden op (foto 4). En bovendien ben je dan ook eerder klaar.

  • Vervolgens ga je aan de zij verder. Daar heb je voor en achter een andere spantvorm. Want je moet vanuit een knikvorm (foto 5) in het midden van het schip van ongeveer 45 graden voor en achter wel aansluiten op het boeisel, waarbij je voor (foto 6) en achter (foto 7) breed genoeg moet blijven. Vóór de mast moet het schip genoeg volume hebben (het moet ‘brede schouders’ hebben), om nog goed te kunnen sturen. Bijkomend voordeel van een schip met ‘brede schouders’ is dat de schipper het schip met behulp van de lading nog extra kan trimmen, zodat hij afhankelijk van het weer en diepgang door lading er zo goed mogelijk mee kan varen en sturen.
 
Kies Taal...

Benodigd Gereedschap

  • Duimstok
  • Potlood
  • Cirkelzaag
  • Waterpas

Benodigde Materialen

None applicable