Knoest repareren met een halfhoutje

Introductie

In huidplanken kunnen rotte plekken of knoesten voorkomen . Deze dienen verwijderd of hersteld te worden. Hier gaat deze vaardigheid over.

Eerst wordt nagegaan welke werktuigen de scheepshersteller hierbij hanteert en in een tweede deel worden de opeenvolgende handelingen ontleed.

Gereedschappen, werktuigen en machines nodig om een inzetstuk te plaatsen

Potlood en meter
Met het potlood en meter gaat men de omtrek van de rotte plek of de knoest aftekenen.

Zaag
Met de zaag wordt het inzetstukje dat de rotte plek of knoest zal vervangen uitgezaagd.

Mesje(s)
Met het mesje en beitels wordt de rotte plek of koest verwijderd.

Beitels
Met een scherpe beitel en een houten hamer zal de knoest uitgekapt worden.

Houtlijm
Met lijm wordt het herstelstukje of halfhoutje vastgezet.

Schaaf
Door het halfhoutje af te schaven bekomt men opnieuw een gladde huid.

Werkwijze

In het voorbeeld wordt  een knoest verwijderd en een halfhoutje komt in de plaats. Hieronder worden de opeenvolgende bewerkingen stap voor stap aangegeven.

 • Foto 1 ziet men de knoest die verwijderd zal worden. Mocht het enkel om een scheurtje in het hout gaan kan men deze dichten met houtlijm eventueel gemengd met zagemeel. Hier is de knoest echter te groot en dient hij verwijderd te worden. Boven op de huidplank ligt de plank waaruit het halfhoutje zal gesneden worden. Merk op dat deze plank half zo dik is als de huidplank.

 • Aftekenen van de knoest. Men tekent een veelhoek rond de knoest. Hier wordt een ruit genomen omdat dit het best rond de knoest past. In andere gevallen kan men ook een vijfhoek nemen.

 • Overbrengen van de omtrek van de ruit op de nieuwe plank. Door de lijnen rond de knoest ver door te trekken kan men op een eenvoudige manier de lijnen op de nieuwe plank overbrengen. Het halfhoutje kan nu uitgezaagd worden.

 • Nadat de knoest zorgvuldig werd uitgekapt kan men het halfhoutje aanbrengen. Het inkappen gebeurt zoals bij houtsnijwerk. Het bewust overmaats halfhoutje wordt met het mesje bijgesneden om het op maat te brengen. Let op de merkjes die zijn aangebracht op de plank en het inzetstukje. Hierdoor vermijdt men vergissingen bij gelijkzijdige veelhoeken.

 • Vooraleer men het halfhoutje in de opening drukt brengt men bewaarmiddel aan en houtlijm. Het halfhoutje wordt in de opening gedrukt. Het inzetstukje wordt goed aangeslagen met een hamer.

 • Met de schaaf wordt het overtollige hout van het inzetstukje afgeschaafd.

 • Eindresultaat
 
Kies Taal...

Benodigd Gereedschap

 • Beitels
 • Mesje(s)
 • Potlood
 • Schaaf
 • Meter
 • Zaag
 • Houtlijm

Benodigde Materialen

None applicable