Lijn van een schip bepalen of "uitstroken"

Introductie

De lijn van een type schip wordt bepaald door de zeeg van de huidplanken en beeldbepalende elementen als berghout en boeisel.

Gereedschappen en werktuigen die de scheepsbouwer gebruikt bij het bepalen van de lijn van het schip.

Bij het bepalen van de lijn van een schip gebruikt de meesterscheepsbouwer slecht enkele hulpmaterialen.

Lange plooibare latten zijn het belangrijkste hulpmiddel. Deze kunnen in een soepele houtsoort zijn maar ook plastiek buizen kunnen handig zijn. Verder worden lijmknechten en/of kleine nageltjes gebruikt.

Werkwijze

De uiteindelijke lijn van een nieuwbouwschip is de exclusieve verantwoordelijkheid van de meester-scheepsbouwer.

Hij, of zij, zal gedurende de opbouw van de huid van het schip op regelmatige tijdstippen het schip "uitstroken". Uitstroken, of het bepalen van de zeeglijn, is een continue proces dat aanvangt na het plaatsen van de eerste gang, veelal zandgang genoemd, tot en met het plaatsen van berghout en boeisel.

Hierbij wordt hij geassisteerd door een helper die de plooibare lat naar de gewenste hoogte brengt. De lat wordt met kleine nageltjes of lijmknechten vastgezet op de spanten.

Van op verschillende afstanden, en van op meerdere plaatsen kan de scheepsbouwer dan de lijn, men zegt ook zeeg, beoordelen. Aan de hand van zijn aanwijzingen verhoogt of verlaagt de helper de lat op de verdere spanten, tot een lijn ontstaat  die de tevredenheid van de meester-scheepsbouwer meedraagt. Als de scheepsbouwer zijn fiat geeft over de lijn kan de volgende gang geplaatst worden.

Elk type schip heeft een duidelijk herkenbare lijn. Men stelt nochtans verschillen vast bij schepen die tot hetzelfde type behoren. Deze verschillen kunnen hun oorsprong vinden in:

1)     Voorkeuren van de werf of scheepsbouwer.

2)     Voorkeuren of eisen van degene die het schip bestelt.

3)     Aanpassingen aan het toekomstig gebruik van het schip.

4)     Evoluties in technische mogelijkheden.

Deze, meestal kleine, verschillen binnen één zelfde type leiden ertoe dat een geoefend oog de werf, het vaargebied of de periode van bouw kan bepalen.

 
Kies Taal...

Benodigd Gereedschap

  • Lijmknechten
  • Kleine nageltjes

Benodigde Materialen

  • Plooibare latten
  • Plastiek buizen