Modelbouw

Introductie

Deze vaardigheid handelt over de bouw van een schaalmodel.

Eerst wordt nagegaan welke werktuigen de vakman hierbij hanteert en in een tweede deel worden aan de hand van een voorbeeld de opeenvolgende handelingen ontleed:

Gereedschappen en werktuigen die de vakman gebruikt bij het houtsnijwerk:

Houtbewerkingmachines
Voor de bouw van een schaalmodel zijn identieke houtbewerkingmachines nodig als bij de echte bouw.

Handgereedschap
Beitels, aftekenmateriaal, meetapparaten, scharen, etc. Werktafel met voldoende verlichting en bankschroef

Schaven, winkelhaken

Zagen
Hout- en metaalzagen, waterpas.

Werkwijze

Enkele opeenvolgende stappen bij het modelbouwen:

 • Een eerste stap bij de bouw van een schaalmodel is het maken van een blokvorm (foto 1). De gegevens om deze blok te vervaardigen worden afgelezen van een scheepsplan.

 • Scheepsplan met alle afmetingen en verhoudingen (foto 2). De blokvorm wordt door een ervaren modelbouwer in vorm gebracht. De vorm is immers de basis van alle verdere werk.

 • Voor groter modellen of een grotere schaal zal men enkel de voor- en achtersteven in blokvorm ontwikkelen. Tussen voor- en achtersteven plaats men dan enkele voorlopige schotten (foto 3). Aanmaken van een grootspant (foto 4).

 • Eens de romp vorm heeft wordt de mal of vorm weggenomen (foto 5). Nu gaat men verder met het plaatsen van de inhouten: spanten, knieën en wrangen.

 • Het model wordt verder afgewerkt. Roer, zwaarden, mast, beslag, lieren, verstaging, lopend want worden aangebracht. Het model wordt ook waarheidsgetrouw in de verf gezet (foto 6).

 • Voorbeeld van minutieuze afwerking (foto 7, 8 & 9) De modelbouwer soldeert het beslag rond de masttop.
 
Kies Taal...

Benodigd Gereedschap

 • Houtbewerking-
  machines
 • Handgereedsc-
  hap
 • Schaven
 • Zagen

Benodigde Materialen

None applicable