Opmeten van boot of schip

Op welke manier kan een boot of schip, waar geen plannen of tekeningen van bestaan, opgemeten worden.

De opmeting moet leiden tot een plan met de noodzakelijke afmetingen en onderlinge verbanden, zodat een scheepsbouwer de opgemeten boot kan namaken.

We bekijken eerst de noodzakelijke werktuigen, materiaal en hulpmiddelen die de scheepsmeter zal gebruiken. Daarna worden de opeenvolgende stappen om van de afzonderlijke metingen tot een lijnenplan te komen toegelicht.

Materiaal, meetapparatuur en hulpmiddelen die de scheepsmeter zal hanteren...

Waterpas
De waterpas is hét basisinstrument van de opmetingen.
Wil men tot een correct plan komen zal men met de waterpas vanaf de eerste tot en met de laatste opmeting de basis waarop gemeten wordt controleren op haaksheid.

Schietlood
Het schietlood zal samen met de waterpas er voor zorgen dat alle opmetingen vertrekken vanuit een haakse basis

Spantouw
Een spantouw zal de lijn door kiel en stevens weergeven.

Meter
Dit kan zowel een vouwmeter, lintmeter, rolmeter of lasermeter zijn.

Rijlat
Op de rijlat komen de loodlijnen toe en worden de afstanden opgemeten. De rijlat wordt zowel horizontaal als verticaal gebruikt. In het voorbeeld wordt als rijlat een rechte balk gebruikt.

Hamer en nagel(s)
Het schietlood wordt bevestigd aan een nagel(tje) die lichtjes in de huid wordt geklopt.

Notitieboekje en ruwe schets
Op de ruwe schets zal men de hoofdlijnen plaatsen, ze nummeren en de bijhorende gegevens in het notaboekje vastleggen.

Soepele tekenlat
De soepele tekenlat zal toelaten verschillende punten door een vloeiende lijn te verbinden.

Werkwijze

 • Allereerst wordt een spantouw tussen de voorsteven en de achtersteven gespannen (foto 1). Op dit touw kunnen we een eerste belangrijk gegeven noteren, namelijk de lengte over de stevens. De lengte van de kiellijn wordt makkelijk afgelezen op de kielbalk.

 • Vervolgens gaat men de hoogte van voor en achtersteven noteren.

 • Om de kromming van de voorsteven te registreren laat men een loodlijn neer vanuit het hoogste en meest voorwaartse punt. Vanuit deze loodlijn neemt men haaks een aantal punten. De afstand (horizontalen) tussen de loodlijn en de steven wordt genoteerd (foto 2 & 3). Hoe meer punten men neemt des te vloeiender en correcter de tekening later zal worden. In het getoonde voorbeeld werden naast het hoogste en laagste punt zes tussenpunten genomen. Hierna hebben we het profiel van de voorsteven. Er wordt op dezelfde manier gewerkt voor de achtersteven (foto 4).

 • Een tweede belangrijke stap is de buitenlijn bepalen. Hier wordt gemeten van onder het berghout. Dit is immers een vrije, ononderbroken lijn. Door naar de achtersteven en voorsteven meer meetpunten te nemen wordt de tekening vloeiender en accurater. Met de rijlat op de hoogte van de kielbalk worden de verschillende afstanden genoteerd. De grootste breedte is hier een belangrijk resultaat (foto 5, 6, 7 & 8).

 • Het aantal gangen wordt genoteerd (foto 11). De afstanden tot onder het berghout vastleggen.

 • Tilling. De tilling is de mate waarin het vlak naar de randen toeloopt. Dit wordt op identieke wijze gemeten als de huid. In het voorbeeld  heeft het vlak geen tilling.

 • De eventuele schotten worden genoteerd en bepaald tot zowel de voor- als achtersteven.

 • Als controle worden ook de afstanden vanuit het vlak door kiel en stevens naar de huid genoteerd (schema 1). Het vlak door kiel en stevens wordt gevormd door de centerlijn van de kiel en het spantouw tussen voor- en achtersteven.
 
Kies Taal...

Benodigd Gereedschap

 • Waterpas
 • Schietlood
 • Spantouw
 • Meter
 • Rijlat
 • Hamer
 • Nagel(s)
 • Soepele tekenlat

Benodigde Materialen

 • Notitieboekje en ruwe schets