Plaatsen van een spant

Introductie

Een belangrijk onderdeel bij scheepsbouw is het plaatsen van spanten. Spanten en wrangen maken de sterkte van het schip uit.

Eerst wordt nagegaan welke werktuigen de scheepstimmerman hierbij hanteert en in een tweede deel worden zijn opeenvolgende handelingen ontleed:

Tools and equipment required for fitting a frame:

Potlood
Met het potlood tekent men de juiste plaats af waar het spant zal komen.

Boormachine
Boormachine met dunne boor om voor te boren.

Pasbout
Pasbout om het spant voorlopig op zijn plaats te houden.

Boormachine
Boormachine met dikkere boor om de juiste boorgaten te boren.

Plakband
Met de plakband tekent men op de boor af hoe diep men mag of kan boren.

Dichtingsmiddel
Tussen de huid en het aan te brengen spant strijkt men een dichtingmiddel.

Lijmknechten en spieën of keggen
Beiden worden gebruikt om het spant tegen de huid te klemmen tijdens het bevestigen.

Hamer, metalen pennen en doorslag
Met de doorslag worden de pennen diep in huid van het schip verzonken. Later worden de uiteinden van de pennen verborgen met klossen.

Werkwijze

Opeenvolgende bewerkingen om een spant op de juiste plaats te bevestigen:

 • Voorbereiding: Het spant wordt ter plaatse gebracht. Voorlopig positioneren van het spant. Waar nodig gebruikt men keggen om het spant in de juiste positie te houden. Aftekenen van de contouren van het spant op de scheepshuid.

 • Boren van de bevestigingsgaten: Nadat men het spant verwijderd heeft gaat men een voldoende aantal gaten boren van binnen naar buiten. In enkel daarvan zal men pasbouten aanbrengen.

 • Langs de buitenzijde worden de boorgaten geruimd. Zo ontstaan klosgaten die de koppen van de pennen verbergen.

 • Op de plaats waar het spant zal komen wordt de huid ingestreken met dichtingmiddel. Het dichtingmiddel zorgt ervoor dat er geen vocht tussen spant en huid kan komen.

 • Het spant wordt weer op zijn plaats gebracht.

 • Definitieve bevestiging van het spant: Nadat het spant op zijn exacte plaats is gebracht wordt het bovenaan vastgezet met lijmknechten. Op een drietal plaatsen verspreid over de lengte van het spant worden voorlopige pasbouten aangebracht die er, samen met de lijmknechten, voor zorgen dat het spant exact op dezelfde plaats blijft tijdens het monteren. De voorgeboorde gaten worden geruimd tot de gewenste diameter.

 • De metalen pennen worden in de voorgeboorde gaten geslagen met de hamer en dieper gedreven met de doorslag. Om het indrijven te vergemakkelijken worden de pennen ingestreken met vet. De gaten voor de pennen worden geboord met een licht dunnere boor dan de pen zelf. Bijvoorbeeld: men boort gaten van 11,5 millimeter en drijft er pennen in van 12 millimeter. Op deze wijze klemmen de pennen en is de verbinding uitermate sterk.

 • De pen is verzonken in de huidplank en moet nu afgedekt worden met een klos.

 • Met een beitel wordt het uitstekende gedeelte van de klos weggekapt zodat de klos en huid vloeiend zijn
 
Kies Taal...

Benodigd Gereedschap

 • Potlood
 • Boormachine
 • Pasbout
 • Boormachine
 • Plakband
 • Lijmknechten en spieën of keggen
 • Hamer, metalen pennen en doorslag

Benodigde Materialen

 • Dichtingsmiddel