Presennen

Introductie

Welke opeenvolgende handelingen onderneemt de scheepstimmerman om een luik waterdicht te maken door ze te "presennen".

Presennen is het waterdicht maken van de gleuf tussen de verschillende planken waaruit een luik van een luikenkap is opgebouwd.

Eerst wordt nagegaan welke werktuigen de scheepstimmerman hierbij hanteert en in een tweede deel worden zijn opeenvolgende handelingen ontleed.

Videoclips

Opeenvolgende bewerkingen waaruit het presennen bestaat, in het voorbeeld wordt een oud presentlint vervangen...

Werkwijze

Het oude, verweerde presentlint wordt uit de gleuf getrokken (foto 1).

De gleuf wordt netjes gemaakt. Met een krabmes verwijdert men oude teer- en lintresten (foto 2).De gleuf en de sponning wordt eerst geteerd. Het teerpapier wordt in de gleuf gelegd en nogmaals geteerd.. In het midden, boven de gleuf, legt met het geteerd touwtje (foto 3).

Het lint wordt aan de beide zijden met bloknageltjes aan het luik geklopt (foto 7). De nageltjes kan men schuin inkloppen zodat ze strak komen te zitten tegen de liggende en de staande zijde van de planken (foto 8). Corroderende nageltjes kan men als een voordeel beschouwen. Door corrosie zetten de nageltjes uit en beklemmen zichzelf nog meer in het hout (foto 9).

Nadat het lint is aangebracht wordt het tot verzadiging ingesmeerd met bruine teer (foto 10).

Aangeslagen presentlint voor het aanbrengen van de teer (foto 11).

 
Kies Taal...

Benodigd Gereedschap

  • Doorslag
  • Hamer
  • Borstel

Benodigde Materialen

  • Geteerd touw
  • Geteerd papier
  • Bruinen teer
  • IJzeren loknageltjes
  • Presentlint