Reverteren bij houtbouw

Introductie

Welke opeenvolgende handelingen onderneemt de scheepstimmerman om een gereveteerde verbinding tot stand te brengen.

Eerst wordt nagegaan welke werktuigen de scheepstimmerman hanteert en in een tweede deel worden de opeenvolgende handelingen ontleed.

Gereedschappen en werktuigen om een gereveteerde verbinding tot stand te brengen

Voorbeeld
In het voorbeeld worden de dwarsplanken van een ronde luikenkap op de liggers gereveteerd.

Tang
Met de tang wordt het overtollige gedeelte van de nagel weggeknipt.

Boormachine
Met de boormachine worden de gaatjes waar de nagels moeten komen voorgeboord. Men boort met een licht kleinere diameter dan de diameter van de nagel. Hierdoor vermijdt men splitsen of scheuren van het hout.

Ophaler
Met de ophaler wordt het hoedje over de nagel gedreven.

Dopper
Met de dopper wordt het overtollige materiaal gereveteerd.

Lijmknechten
Met de lijmknechten klemt men de twee onderdelen die men via reveteren wil verbinden.

Werkwijze

Opeenvolgende bewerkingen die zullen leiden tot  één gereveteerd geheel.

 • Eerst boort men een rij gaatjes waar de klinknagels zullen doorgeslagen worden.

 • De nagels worden met de hamer door de iets kleinere gaatjes geslagen.

 • De kop van de nagel die men gaat reveteren wordt op een harde ondergrond geplaatst. Hier wordt een treinrail gebruikt.

 • Het hoedje wordt op de punt van de nagel geplaatst.

 • Met de ophaler wordt het hoedje over de nagel gedreven tot tegen het hout.

 • Met de tang knipt men een deeltje van de nagel weg. Men laat ongeveer 5 millimeter over. Dit gedeelte slaat men plat (reveteren) met de dopper waardoor het hoedje vastgeklonken is aan het hout.

 • Resultaat.
 
Kies Taal...

Benodigd Gereedschap

 • Boormachine
 • Lijmknechten
 • Hamer
 • Tang
 • Klinknageltjes
 • Hoedjes
 • Ophaler
 • Dopper

Benodigde Materialen

None applicable