Stokelen

Introductie

Het egaliseren van het raakoppervlak tussen de gangen van een schip om gelijkmatig te kunnen breeuwen

Op welke manier zal de scheepsbouwer de naden tussen de opeenvolgende gangen van een schip gelijk maken om efficiënt en op een eenduidige manier te kunnen breeuwen?

Onder "gang" dient hier een huidplank begrepen te worden. Een strook van de scheepshuid van voor- naar achtersteven die uit één of meerdere planken kan bestaan.

Eerst wordt nagegaan welke werktuigen de scheepsbouwer hierbij hanteert en in een tweede deel worden de opeenvolgende handelingen ontleed.

Zaag: Een zaag met grote uitsparing in het uiteinde van het zaagblad waar een handgreep kan in geplaatst worden.

Handgreep: Een handgreep die het mogelijk maakt de zaag door twee personen te bedienen. Belangrijk is dat men een stevig en voldoende lang voorwerp neemt opdat het met de beiden handen kan gehanteerd worden. Verder moet de handgreep zo gemaakt zijn dat ze klemt in de zaagopening. In het getoonde voorbeeld wordt dit eenvoudig opgelost door de handgreep een conische vorm te geven.

Werkwijze

Alvorens de naad tussen twee gangen te doorlopen met de zaag moet de scheepsbouwer bepalen welke dikte van breeuwsel hij zal hanteren. Hoe dikker het breeuwsel hoe meer opening hij zal moeten maken om toe te laten dat het breeuwsel in de naad past. Indien hij een dikkere naad wil zal hij een zaag hanteren met een dikker zaagblad. Zie hiervoor "Breeuwen".

Tussen de naden wordt het zaagblad geduwd (foto 1).

Een medewerker plaats zich aan de binnenzijde van het schip (foto 2)

De medewerker houdt het uiteinde van het zaagblad vast aan de twee zijden van de handgreep die door de opening van het zaagblad is gestoken.

Het eigenlijke stokelen; Nu kan het eigenlijke stokelen beginnen (foto 3). Door samen de zaag te bedienen, beurtelings duwen en trekken, worden de oneffenheden tussen de twee gangen geëgaliseerd en gekalibreerd. Na deze behandeling is de naad klaar om gebreeuwd te worden.

 
Kies Taal...

Benodigd Gereedschap

  • Zaag
  • Handgreep

Benodigde Materialen

None applicable