Type schip bepalen

Introductie

Vroeger werden de meeste houten schepen op scheepswerven niet op tekening gebouwd, maar werden de maten bepaald door de scheepsbouwer, op grond van de wensen van de schipper. De scheepsbouwer zette de belangrijkste maten op papier of op een sigarendoos en bouwde daarna ‘op het oog’ (foto 1). Vaak werd een al bestaand schip als voorbeeld genomen, waarbij de speciale wensen van de schipper werden aangetekend. Er werd altijd gesproken over een vlak van zoveel voet, omdat het eerste was waar de bouw mee aanving. Verder werden de standaard mallen aangepast, die in combinatie met de ervaring van de scheepsbouwer weer voldeden aan de wensen van de opdrachtgever.

Materialen en gereedschap

Voorbeelden van andere schepen, als richtsnoer voor het bepalen van de eigenschappen en maten van een te bouwen schip. Gereedschap: duimstok, potlood, papier.

Werkwijze

In Zeeland zijn in de tijd van de houten schepen vooral hoogaarzen, hengsten, Lemmerhengsten, Lemmerhoogaarzen, Zeeuwse schouwen en boeieraken gebouwd. Naar voorbeeld van de schepen uit Noordelijker regionen werden er ook wel botters en Lemsteraken gebouwd. Het waren platbodems, gebouwd voor de visserij en kleine vrachtvaart. Op de Lemmerhengst en de boeieraak na, die gladboordig waren, werden de meeste typen schepen overnaads gebouwd. De hengst is een mengtype.

In de tijd van de ijzer- en staalbouw werden er in Zeeland vooral rijnvaart-, passagiers- en vrachtstoomschepen, maar ook marineschepen gebouwd. Dit geldt voor onder andere de scheepswerven De Schelde te Vlissingen, TSM te Terneuzen en Hansweert. Een bekend type is de Zeeuwse klipper.

Voor 1930 werden de houten vissersschepen als zeilschip gebouwd. Rond 1930 werden steeds meer houten vissersschepen gemotoriseerd. De houten schepen bleken niet goed bestand tegen de trillingen van de motoren en gingen vaak lekken. Dat kwam doordat deze zeilschepen werden aangepast om een veelal zware motor te dragen en aangezien ze voor het grootste gedeelte al op leeftijd waren, werd het onderhoud ook steeds duurder. De houten schepen die bij nieuwbouw gelijk een motor hadden gingen veel langer mee.

Tijdens de WO2 werden de Zeeuwse vissersvloten tot zinken gebracht door terugtrekkende geallieerde troepen, in beslag genomen door Duitse troepen en wederom tot zinken gebracht door terugtrekkende Duitse troepen. Vele schepen voeren op mijnen of werden beschoten tijdens het vissen. Zodoende bleef er weinig over van de oude vloot. Rond 1940 werd op steeds meer scheepswerven overgeschakeld van houtbouw naar staalbouw. Langzamerhand werden de Zeeuwse houten vissersschepen steeds meer vervangen door stalen viskotters.

De schipper bepaalde welk type schip hij wilde laten bouwen. De keuze van het type schip hing natuurlijk vooral samen met de functie die het nieuwe schip moest krijgen en met het vaargebied. Voor lange afstanden werd vaker voor een snelle zeiler gekozen. Voor korte afstanden werd eerder gekozen voor een type dat veel lading kon meenemen. 

 
Kies Taal...

Benodigd Gereedschap

See 'Materialen en gereedschap' in main text

Benodigde Materialen

See 'Materialen en gereedschap' in main text