Uitstroken

Introductie

Bij het verder aanbrengen van huidplanken vanaf de kielbalk naar de zijkanten van de schouw ontstaan op een bepaald moment overal schuin lopende lijnen (foto 1). Op dat moment moet de goede lijn van het schip bepaald worden. Daarbij zijn drie aspecten van belang:

 1. Als je de ideale lijn voor en achter iets laat zakken, krijg je ook verschillen in breedte. Daartussen moet je dus een goed compromis vinden.
 2. De bovenlijn van het schip moet een mooie ‘zeeg’ hebben, een mooie lijn van voor naar achter, waarbij de kop altijd hoger is dan de kont.
 3. Het berghout moet bij Zeeuwse schepen van achteren naar voren een kleine S-bocht hebben, iets meer of minder aan de hand van het type schip.

Deze drie aspecten moeten als samenspel van lijnen met elkaar in harmonie zijn. Dit is puur zichtwerk. Hier zijn geen regels voor te geven. Kenners kunnen zelfs aan de bepaling van de lijnen zien op welke werf een schip is gebouwd.

Als de lijnen zijn vastgesteld en het schip is ‘uitgestrookt’ kan het boeisel erop en heb je een complete romp. Daarna komt de afwerking met extra spanten, de schotten en de dekken.

Werkwijze

Voor het uitstroken van het schip doorloop je de volgende stappen:

 • Een traditionele werkwijze om de ‘ideale lijn’ te bepalen – een werkwijze die nu nog steeds op veel kleinere werven wordt toegepast – gaat uit van de samenwerking in een klein team. Degene die verantwoordelijk is voor de lijn zet met behulp van een hulpkracht de latten (in het geval van de ‘Nieuwe Zorg’ worden hiervoor PVC elektriciteitsbuizen met triplex stelhoutjes gebruikt (foto 14), vroeger deed men dat met dunne latten) op hoogte. Indien je latten gebruikt, neem dan liefst oregonpine clear and better m.a.w. het hout dat je overhoudt bij het maken van rondhout. Zorg dat de nerf mooi meeloopt met de lengte en geen knoesten bevat. Je kijkt of het zo goed is (foto 15) en laat de latten een paar dagen zo zitten.

 • Dan ga je met het team van bijvoorbeeld 3 mensen nog eens goed naar de lijn kijken. De eerste kijkt, oordeelt, maar zegt niks (foto 16). De tweede kijkt, oordeelt en zegt ook niks. De derde kijkt en geeft zijn mening (foto 17). Zijn ze het er allemaal over eens, dan verander je de hoogte en lijn van de lat. Het kijken en oordelen doe je op dezelfde wijze opnieuw, net zolang tot er een onverdeeld oordeel is, een oordeel waar iedereen het mee eens is (foto 18). Zo krijg je een mooi schip met een mooie lijn en dat geeft veel voldoening.

 • Ook leerling scheepsbouwers werken op dezelfde manier in een team mee. Zo leren zij goed nadenken over het bouwen van schepen. En dat is goed voor hun gevoel van eigenwaarde. Op grote werven bepaalt de manager de lijnen, zoals het op de tekening staat, en dan zit er wel eens een fout in ...
 
Kies Taal...

Benodigd Gereedschap

 • Spaanplaatschro-
  even
 • Schroevendraaier

Benodigde Materialen

 • Lange dunne latten of elektriciteitsbuis
 • Plaatjes triplex