Project Partners

Over het project

BEDREIGINGEN VOOR ONS MARITIEME ERFGOED

De zeevaartsector heeft een sterk groeipotentieel aangetoond, met name in de ‘zeerecreatiesector’. Er zijn echter 2 problemen die de groei beperken:

 • De traditionele boot- en scheepsbouwvaardigheden kunnen uitsterven
 • Het is moeilijk om bekwame vaklieden te vinden die over specifieke traditionele boot- en scheepsbouwvaardigheden beschikken

“In Nederland zijn er nog maar vijf mensen die over de vaardigheden beschikken om traditionele schepen zoals hoogaarsachtige vissersboten te bouwen of te onderhouden; deze vaardigheden zijn niet goed gedocumenteerd en worden alleen mondeling doorgegeven.” (Verwijzing) 

 

OPLOSSINGEN OM ONS MARITIEME ERFGOED TE BESCHERMEN EN TE BEHOUDEN

Er zijn 4 oplossingen die het project Traditionele Maritieme Vaardigheden verwezenlijkt:

 • Verzamelen en vastleggen van traditionele scheepsbouwvaardigheden
 • Deze vaardigheden bevorderen in traditionele en moderne boot- en scheepsbouw
 • Zorgen dat meer mensen onderwijs krijgen en carrière maken in de scheepsbouw
 • Een plan ontwikkelen voor een trainingsprogramma over traditionele boot- en scheepsbouwvaardigheden dat individueel kan worden aangepast

 

HET PROJECT TRADITIONELE MARITIEME VAARDIGHEDEN ZAL MIDDELEN CREËREN DIE U KUNT GEBRUIKEN

 • Een trainingsprogramma over traditionele boot- en scheepsbouwvaardigheden om scheepsbouwdeskundigen met meerdere vaardigheden te ontwikkelen
 • Promotiemateriaal voor onderwijsinstellingen, zoals factsheets, tentoonstellingen, posters en presentaties
 • Een online virtuele leeromgeving met een database met interactieve bronnen

 

HOE KAN HET PROJECT TRADITIONELE MARITIEME VAARDIGHEDEN U HELPEN?

Bedrijven:

 • Kunnen personeel werven uit een grotere pool bekwame scheepsbouwvaklieden die in traditionele scheepsbouw zijn getraind
 • Kunnen gebruik maken van een trainingsprogramma dat ze voor hun bedrijf kunnen aanpassen
 • Kunnen profiteren van meer interesse omdat het project Traditionele Maritieme Vaardigheden traditionele scheepsbouw meer bekendheid hoopt te geven

 
Onderwijsinstellingen en mensen die een carrière in de zeevaartsector willen:

 • Mensen die een carrière in de zeevaartsector willen, kunnen gebruik maken van een uitgebreid trainingsprogramma
 • Het project helpt loopbanen in traditionele scheepsbouw te definiëren, en biedt hoogwaardige marketingmaterialen voor scholen en universiteiten om hun studenten beter de weg te wijzen naar verder onderwijs
 • Studenten kunnen rechtstreeks van de sectordeskundigen leren via de virtuele leeromgeving van het project