Project Partners

Nieuws

Traditional Maritime Heritage Enthusiasts Invited to Nautical Conference

Friday October 5th, 10am-5pm
Provinciaal Erfgoed Centrum, Lotharingenstraat
9700 Ename (Oudenaarde), Belgium

Enthusiasts of beautiful historic vessels are invited to attend the Traditional Maritime Skills conference in Belgium next month dedicated to preserving the customs and skills of a historic boat building industry.

[read more...]

___________________________________________________________________

 

Maritieme Dagen in Vlissingen

Tijdens dit weekend (24 & 25 augustus 2012) Niek Peters woonden de Maritieme Dagen in Vlissingen, een gezamenlijke stand met de Stichting Behoud Hoogaars om de traditionele vaardigheden die worden gebruikt door scheepsbouwers te bevorderen.

Zie afbeelding rechts (Niek Peters)…

___________________________________________________________________

 

Ruimshoots Artikel – TMS

Wie weet nog wat stokelen is, of disselen? Wie kan nog een schip opmeten zoals het hoort? 0f een splitsing in een stalen kabel beschermen door het aanbrengen van een takeling? De medewerkers aan het  Interregproject “Traditional Maritime Skills” zullen je dat, en nog veel meer, haarfijn kunnen uitleggen.

 

Download het volledige artikel…

Ruimshoot artikel, juni 2012

___________________________________________________________________

 

Oostende voor Anker Maritieme Festival

De 13de editie van Oostende voor Anker was weer een voltreffer! Naar schatting 250.000 mensen hebben in Oostende de 13e editie van het maritieme festival “Oostende voor Anker” bijgewoond. Verspreid over vier dagen – van 25 tot en met 28 mei – konden de bezoekers een 150-tal klassieke zeilschepen bewonderen die lagen aangemeerd in de haven. Thema dit jaar was “Oostende voor Anker onder Stoom”, met speciale aandacht voor stoomschepen- en machines.

Ook op dit groots maritiem evenement hadden wij een promotiestand van het Interreg-project “Traditionele Maritieme Vaardigheden”.

___________________________________________________________________

 

Tolerant Rupelmonde

11-12-13 mei 2012

Drie dagen lang vierde de vzw Tolerant in Rupelmonde de aanleg van nieuwe steigers in de Schelde. In de loods kon de bouw van de hengst Pegasus worden bekeken en had een tentoonstelling van de Belgische Marine Schilders plaats. Op vrijdagavond ging onder grote belangstelling de voorstelling van het nieuwe boek van medewerker Werner Van de Walle: “Mercator en de Belgische schoolschepen” door. Alweer stond de promotiestand van het Interreg-project “Traditionele Maritieme Vaardigheden” opgesteld.

___________________________________________________________________

 

Gerestaureerde Sint-Pieter Opnieuw te Water Gelaten

Op 30 april 2012 werd bij de vzw De Scute in Blankenberge de gerestaureerde Sint-Pieter opnieuw te water gelaten. Die legendarische Blankenbergse schuit werd door vrijwilligers van de vzw De Scute herbouwd van 1992 tot 1999, als monument om ons eraan te herinneren dat Blankenberge tot in de 19de eeuw een vissersgemeenschap was. Maar in de 19de eeuw was de Blankenbergse bevolking niet langer van die visserij afhankelijk voor zijn inkomsten; de toeristische industrie nam die plaats vlug over. De vele schuiten die altijd op het strand moesten liggen omdat Blankenberge geen haven had, ruimden plaats voor badkarren.

De B1 Sint Pieter was 5 jaar lang een veel gevraagde gast op de vele manifestaties van historische schepen. Zijn laatste tocht was Sail Amsterdam in 2005. Daarna was een dringende en grondige renovatie nodig. De olmen huidplanken waren volledig kapot aan het gaan door de fameuze olmenziekte. Het werd een bijzonder zware en dure klus voor de vrijwillige scheepsbouwers van vzw De Scute. Ondertussen hebben ze alle olmen huidplanken door planken in eik vervangen; vijf jaar vrijwillige arbeid, maar het resultaat mag gezien worden.

Op deze druk bijgewoonde tewaterlating stond de promotiestand van het Interreg-project “Traditionele Maritieme Vaardigheden” opgesteld.

___________________________________________________________________

 

Maritieme beroepen in kaart gebracht

Met het verdwijnen van de maritieme beroepen in de vergetelheid. Weet u nog over welke vaardigheden scheepsbouwers allemaal beschikken..?

 

Download het volledige artikel…

Boot Magazine, Feb-Maa 2012

___________________________________________________________________

 

Shipyards Baasrode, de opening plaats van het nieuwe museumseizoen

31 Maart 2012

Op de Scheepswerven Baasrode, de site voor varend erfgoed in Vlaanderen bij uitstek, had op zaterdagavond 31 maart de opening plaats van het nieuwe museumseizoen. In de historische ateliers Van Praet, waar tot eind 1986 ijzeren schepen werden gebouwd en gerestaureerd, stond de promotiestand van het Interreg-project “Traditionele Maritieme Vaardigheden” opgesteld. De talrijke aanwezigen toonden daarvoor heel wat interesse. Ook de daarop volgende weken bleef die stand daar staan.

___________________________________________________________________

 

Belgian Boat Show

11, 12, 13 Februari 2012
17, 18, 19 Februari 2012

Gedurende 6 dagen ging in de expohallen van Flanders Expo in Gent de 24ste Belgian Boat Show door. Die werd bezocht door meer dan 26 000 geïnteresseerden. In hal 4 had Monumentenwacht Varend Erfgoed een stand waarvan ook een heel deel gereserveerd was voor de promotie van het Interreg-project “Traditionele Maritieme Vaardigheden”. Een speciale “popp-up” toonde waar het project om gaat. Zeer veel bezoekers kregen uitleg over het project en een interessante folder mee naar huis.

___________________________________________________________________

De interesse voor varend erfgoed neemt toe

Dat het varend erfgoed ook in Vlaanderen in de lift zit, hoeft geen betoog. ln Nederland is dat al een hele tijd het geval, maar daar heefi ook bijna elke inwoner een bootje in zijn achtertuin liggen. Al in 1939 werd het Nationaal Scheepvaartmuseum in Antwerpen opgericht, in ’1960 het pas gerenoveerde Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke, in 1977 het Rijn- en Binnenvaartmuseum in Antwerpen, in 1980 het Scheepvaartmuseum in Baasrode…

 

Download het volledige artikel…

Artikel Boven Water november 2011

VVBHV nieuwsbrief 52 – TMS artikel

___________________________________________________________________

 

Traditionele Maritieme Vaardigheden in Kaart Gebracht Voor Toekomstige Generaties

Baasrode – De locatie van de voormalige Scheepswerven Van-Damme  en Van Praet-Dansaert werd in 1993 wettelijk beschermd als dorpszicht met vijf monumenten. Vandaag de dag weerklinkt opnieuw het robuuste geluid van traditionele gereedschappen, en men ziet er enthousiaste vrijwilligers echte schepen bouwen. Ambrosuis (Broos) Colman vertelt waarom precies Monumentenwacht Varend Erfgoed op deze plek neerstreek. Hij licht de activiteiten van de organisatie en haar medewerkers toe.

Download het volledige artikel…

De Scheepvaartkrant, 30.05.2012

___________________________________________________________________

 

Ruimschoots Artikel

Het zogenaamde 2 Zeeëngebied (het Kanaal en het zuidelijk deeltje van de Noordzee), een afbakening gemaakt door Europa en vormgegeven in een Interregprogramma, omvat Noord-Frankrijk (Nord-Pas de Calais), Vlaanderen en Zeeland aan deze zijde van het Kanaal en de hele zuidelijke kustzone van Groot-Brittannië, van Norfolk tot  Cornwall aan de overzijde

Historisch gezien heeft het 2 Zeeëngebied een grote bijdrage geleverd aan economie en maatschappij van de regio’s langs zijn kustlijn. Als gevolg van een lange maritieme geschiedenis van samenwerken en samen handel drijven waren de vaardigheden die ontstonden, grotendeels dezelfde. Het maritieme karakter weerspiegelt zich in het rijke maritieme erfgoed van het gebied, wat blijkt uit de verscheidenheid aan historische scheepswerven en karakteristieke schepen en boten. Dat erfgoed wordt meer en meer gewaardeerd door de regionale overheden en de bewoners omdat het hun eigen geschiedenis is en het trekt heel wat toeristen naar het gebied.

 

Download het volledige artikel…

Ruimschoots, September 2011

___________________________________________________________________

 

Cornish Wooden Boatbuilder Revives Classic Mayflower

Cornish wooden boatbuilder Marcus Lewis is this week launching his beautiful Mayflower dinghy, marking the exciting revival of a classic gunter rigged design.

The newly-built 14ft dinghy will be unveiled at the Southampton Boatshow’s Wooden Boatbuilders Association stand… [Lees meer]

_____________________________________________________________________


Cornwall Marine Network Takes European Partners to Visit Cornish Traditional Boatbuilders

Cornwall Marine Network (CMN) hosted partners from Belgium and the Netherlands last week to visit key Cornish traditional boat builders and discuss how they can benefit from the EU funded Traditional Maritime Skills project.

Mashfords in Cremyll, and Mylor Yacht harbour, both boatyards involved in building, repairing and maintaining wooden vessels were visited as well as the National Maritime Museum Cornwall (NMMC), Falmouth Marine School and Cotehele Quay in Saltash. The fact-finding tour was part of a three year trans-national project aimed at preserving specific traditional boatbuilding skills and techniques currently known only to a reducing group of experts… [Lees meer]

_____________________________________________________________________


Maritime Heritage Conference Launches Project to Preserve Traditional Wooden Boatbuuilding Skills
Cornwall Marine Network attended a conference in Middelburg, Holland, last month which marked the launch of the Traditional Maritime Skills project.

The aim of the EU project is to record wooden boatbuilding skills that are in danger of disappearing as masters of the trade retire.

The £1m trans-national scheme is part of a partnership between Cornwall, Belgium and the Netherlands. Skills will be recorded in boatyards across these regions, which will then form part of readily-available online training packages. This valuable archive will help ensure a steady workforce of multi-skilled boatbuilders and support regions whose economies have traditionally been entwined with their maritime heritage… [Lees meer]

______________________________________________________________________

 

Cornwall Marine Network doet mee aan EU-campagne om vaardigheden in houten scheepsbouw voor toekomstige generaties te behouden
Cornwall Marine Network is een samenwerking aangegaan met partners in de EU om de unieke vaardigheden in houten scheepsbouw vast te leggen die dreigen te verdwijnen vanwege een verouderend personeelsbestand… [Lees meer]