Project Partners

De Regio’s en Boten

DE GESCHIEDENIS VAN ONS RIJKE MARITIEME VERLEDEN

Historisch gezien heeft het 2 Zeeëngebied (het Kanaal en de Noordzee) een grote bijdrage geleverd aan de vorming van zowel de economie als de maatschappij van de regio’s langs zijn kustlijn: de vaardigheden die ontstonden, waren grotendeels hetzelfde vanwege een lange maritieme geschiedenis van samenwerken en samen handel voeren.

Het maritieme erfgoed wordt in alle 2 Zeeënregio’s vertegenwoordigd door verschillende historische en kenmerkende schepen en boten. Het wordt zeer gewaardeerd door zowel autoriteiten als inwoners en is een grote attractie voor bezoekers in het gebied. Het project Traditionele Maritieme Vaardigheden werd  in 2007 door de Provincie Zeeland opgezet, en het werd een strategische prioriteit om het maritieme erfgoed van de regio te behouden.

De Provincie onderzocht samen met de regionale MBO-instelling ROC Zeeland de mogelijkheid om scheepsbouwvaardigheden vast te leggen en beroepstrainingsprogramma’s te ontwikkelen. Het was duidelijk dat deze oplossing om het maritieme erfgoed van de 2 Zeeën te behouden nodig was voor de toekomst op de langetermijn en dat internationale samenwerking de sleutel tot het succes van het project zou zijn.

WIE ZULLEN ER VAN DE GECREËERDE MIDDELEN PROFITEREN?

  • Regionale en lokale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor beleidsregels betreffende maritiem cultureel erfgoed en economische ontwikkeling
  • Instituten voor maritieme training en onderwijs
  • Organisaties die betrokken zijn bij het onderhoud en behoud van historische schepen en boten
  • Organisaties die onderdelen van boot- en scheepsbouw en andere zeevaartsectoren vertegenwoordigen
  • Organisaties die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het personeelsbestand

DEZE MANIER VAN HET BEHOUDEN VAN ONS VERLEDEN OM ONZE TOEKOMST IN HEEL EUROPA TE ONTWIKKELEN DRAAGT BIJ AAN DE VOLGENDE BELEIDSREGELS

Regionaal: De Provincie Zeeland heeft van de bescherming van maritiem erfgoed een prominent aspect gemaakt in het culturele beleid van de regio. De Provincie moedigt samenwerking tussen de openbare sector en kennisinstellingen aan, en benadrukt de sociaaleconomische mogelijkheden die momenteel beschikbaar zijn in de zeevaartsectoren.

Regionaal: Het project van de Provincie Oost-Vlaanderen wil de inzetbaarheid verhogen door het personeel via beroepstraining meer vaardigheden aan te leren, en wil scheepsbouwbedrijven meer met elkaar laten samenwerken.

Regionaal en nationaal: Beleidsregels in het Verenigd Koninkrijk ondersteunen de ontwikkeling van trainings- en onderwijsinitiatieven door middel van kennis om het personeel meer vaardigheden aan te leren en de productiviteit van bedrijven te verbeteren.

EU-niveau: Er wordt een bijdrage geleverd aan de Lissabonstrategie door vaardigheden en middelen te bieden die de concurrentie van de scheepsbouwsector in de deelnemende regio’s verhogen.